Śledź nas na:Opowiadania Borowskiego - bibliografia

Bibliografia

 1. Borowski Tadeusz, Opowiadania wybrane, wybór i układ Tadeusza Drewnowskiego, Warszawa 1988.

 2. Burkot Stanisław, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, w: Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa 2002, s. 99-104.

 3. Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury: o pisarstwie Tadeusza Borowskiego
  i Leopolda Buczkowskiego
  , Kraków 2003.

 4. Chołodowski Waldemar, Literatura najboleśniej prawdziwa (o twórczości Tadeusza Borowskiego), w: Lektury i problemy/ wybór i opracowanie: Janusz Maciejewski, Warszawa 1976, s. 463-471.

 5. Danilewicz Antoni, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Warszawa 1991.

 6. Jarosiński Zbigniew, Literatura lat 1945 - 1975, Warszawa 1996.

 7. Jaworski Stanisław, Sklepikarz i poeta („Pożegnanie z Marią\" Tadeusza Borowskiego\"), w: Literatura polska w szkole średniej, red. Franciszek Bielak, Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1975, s.440-456.

 8. Lementowicz Urszula., Opowiadania Tadeusza Borowskiego, w: „Biblioteczka opracowań\", Lublin 2006.

 9. Leszczyński Grzegorz, Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 2001.

 10. Majewska Marta, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, „Cogito\"2006, nr 20, s.72.

 11. Miłkowski Tomasz, Termer Janusz, Uniwersalny słownik literatury, Warszawa 2006.

 12. Pytasz Marek, Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku, Katowice 1998.

 13. Rosiek Stanisław, Majchrowski Zbigniew, Między tekstami. Język polski. Podręcznik dla liceum i technikum. Część V. Wiek XX. Współczesność, Gdańsk 2005.

 14. Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971.

 15. Wójcik Włodzimierz, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Warszawa 1972.

 16. Wielopolski Wojciech, „Pożegnanie z Marią\" Tadeusza Borowskiego, „Nurt\" 1976, nr 10, s. 13-16.

 17. Zieliński Stanisław, Na marginesie „Wyboru opowiadań\" Borowskiego, „Twórczość\" 1960, nr 2, s.65-68.Zobacz także