Śledź nas na:Motyw śmierci w Opowiadaniach Borowskiego

Motywy i wątki.

Motyw śmierci - w Oświęcimiu ludzie stale ocierali się o śmierć (głód, choroby, ciężka praca), żyli w jej pobliżu (komory gazowe, krematoria), nieustannie na nią narażeni (przewinienia, selekcje, egzekucje). Borowski ukazał obóz jako kombinat śmierci - zorganizowaną instytucję, której celem było pozbawienie człowieka godności i życia. Nie tylko w obozie człowiek ocierał się o śmierć. W okupowanej Warszawie (i w innych miastach) organizowano łapanki oraz urządzano publiczne egzekucje.

 Zobacz także